ശേഖരം: തുകൽ ആഭരണ സഞ്ചികൾ

PU ലെതർ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്?

ചില തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ പൗച്ചുകളോ വാങ്ങുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥ തുകൽ ഏതാണ്, പിയു തുകൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. PU ലെതർ ഒരു തരം സിന്തറ്റിക് ലെതർ ആണ്; ഇത് യഥാർത്ഥ ലെതറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതിന് കൂടുതൽ നിറങ്ങളും പാറ്റേണുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. PU ലെതർ സൂര്യനിൽ മങ്ങുകയില്ല, ഇത് കൂടുതൽ മോടിയുള്ളതാക്കുന്നു. മൃഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു കൃത്രിമ വസ്തുവാണ് ഇത്.

ജ്വല്ലറി പാക്കേജിനോ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കോ, മറ്റൊരു ബ്രാൻഡിന് PU ലെതർ ഒരു നല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. നമ്മളിൽ പലരും പുതിയ ബിസിനസ്സുകളാണ്; യഥാർത്ഥ തുകൽ കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായിരിക്കും, ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് PU ലെതർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

പിയു ലെതറിന് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. PU വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നു; PU ലെതർ വിവിധ നിറങ്ങളിലും ശൈലികളിലും നിർമ്മിക്കാം. യഥാർത്ഥ ലെതറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, PU ലെതർ വളരെക്കാലം ഉണങ്ങുകയില്ല. ഇത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ്, കാരണം ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ മിതമായ സഹായം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

തുകൽ ആഭരണ സഞ്ചികൾ

ഫിൽറ്റർ:

ലഭ്യത
0 തിരഞ്ഞെടുത്തു റീസെറ്റ്
വില
ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില $ 560.00 ആണ് റീസെറ്റ്
$
$

4 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അടുക്കുക

ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അടുക്കുക

4 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ലഭ്യത
വില

ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില $ 560.00 ആണ്

$
$

4 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ